Uprawnienia po kursie na instruktora fitness

Każdy uczestnik kursu na instruktora fitness po jego zakończeniu otrzymuje dwie legitymacje instruktora rekreacji ruchowej w formie papierowej oraz plastikowej, w dwóch językach – polskim i angielskim. Otrzymujemy tu ponadto certyfikat potwierdzający kurs instruktora fitnessnasze kwalifikacje, również sporządzony w dwóch językach. Komplet dokumentów jaki wówczas otrzymujemy jest uznawany przez wszystkie organy. Stanowi on świetny wstęp do późniejszego ubiegania się o zatrudnienie związane z tymi kwalifikacjami; respektuje się go na terenie całej Unii Europejskiej. Kurs instruktora fitness ma na celu przygotowanie przyszłych pracowników do pracy w miejscach takich jak przede wszystkim profesjonalne kluby, siłownie czy centra sportowe. Osoby takie mogą pracować także na koloniach oraz obozach sportowych. Taki kurs nie jest jednak skierowany wyłącznie do przyszłych instruktorów fitness którzy chcą zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Mogą w nim brać udział również nauczyciele, pedagodzy czy inne osoby które na różne sposoby pracują z dziećmi, bowiem zdobyta tutaj wiedza bardzo przyda im się w takich zawodach.

Kurs instruktora fitness - wiele możliwości zawodowych

Kończąc taki kurs można zatem otrzymać świadectwo ukończenia kursu fitness, świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, certyfikat sporządzony w języku angielskim uznawany na terenie całej UE oraz dwie państwowe kurs na instruktora fitnesslegitymacje instruktora – jedną papierową, a drugą plastikową. Kurs fitness składa się zwykle z dwóch części. Pierwsza z nich, teoretyczna, obejmuje szereg zagadnień związanych zarówno z tym sportem, jak i ciałem człowieka. Warto jednak wiedzieć o tym, że w wielu przypadkach będziemy zwolnieni z brania udziału w tej części kursu. Przywilej ten mają przede wszystkim osoby po studiach na kierunkach takich jak wychowanie fizyczne czy turystyka i rekreacja. Nie muszą w tym brać udziału również i ludzie którzy mają za sobą kurs instruktora rekreacji ruchowej albo instruktora sportu. Ta część kursu kończy się egzaminem pisemnym; wszystkie niezbędne na nim materiały rozdawane są w czasie zajęć. Drugim etapem kursu jest część specjalistyczna, podczas której zdobywamy bardziej praktyczne już umiejętności i solidnie przygotowujemy się do wykonywanego w przyszłości zawodu. Warto jednak pamiętać o tym, że w pracy instruktora fitness niezwykle istotne jest samokształcenie. Każdy, kto zainteresowany jest tym zawodem powinien na własną rękę szukać sposobu na poszerzanie swoich umiejętności oraz wiedzy – jest to właściwie jedyny klucz do tego, aby zajmować się tym rzeczywiście dobrze.